مشاوره بازرگانی

 اهمیت خرید خارجی به دلیل تنوع محصولات و ایجاد رقابت سالم در زمینه کیفیت بر هیچکس پوشیده نیست لذا داشتن روابط تجاری با سایر کشورهای جهان ضروری می باشد. برقراری این روابط نیاز به دانستن مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی، شرایط پرداخت، انواع بیمه های حمل و نقل، بازرسی کالا، آشنایی با اسناد حمل (از قبیل بارنامه، قبض انبار، اینویس، پکینگ لیست و غیره) و مراحل ترخیص کالا از گمرک دارد.
در دنیای پیچیده کنونی، با توجه به تغییرات شگرف و روز افزون در حوزه ی تجارت، بازرگانی بین المللی از حوزه های بسیار تخصصی محسوب می گردد. نیاز به دانش، تجربه و اشراف کامل به قوانین تجارت بین الملل، اصطلاحات تجاری بین المللی (Incoterms) و قوانین تجاری کشورهای طرف تجارت، از ملزومات حتمی فعالیت های تجاری است.

با استفاده از خدمات ما دیگر نیازی به مدیر بازرگانی نخواهید داشت. کارشناسان ما با تخصص و تجربه بالا در زمینه بازرگانی می توانند کلیه فعالیت های بازرگانی خارجی شما را انجام دهند.

برخی از خدمات ما به شرح ذیل است :

  • مشاوره در امور بازرگانی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسط کارشناسان متبحر بازرگانی و گمرکی بر اساس آخرین بخشنامه ها، قوانین و مقرارت بازرگانی گمرکی کشور

  • برآورد و اعلام کلیه هزینه های حمل، ترخیص کالا و فروش بر اساس ارزش کالا، تعرفه قانونی، پیش فاکتور و سایر اسناد

  • مشاوره جهت عقد قرارداد معتبر با شرکت های بین المللی

  • ارائه خدمات مشاوره ای جهت استفاده از روشهای معتبر پرداخت و خدمات گشایش انواع اعتبارات اسنادی

  • طراحی استراتژی بازاریابی درازمدت و ارائه توصیه های لازم

Incoterm
Incoterms-2017
Letter of Credit
Letter of Credit
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید